Wiki Grepolis TR sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Ada görevleri çiftçi köyü ola adalarda bulunur. Bu görevler oyundaki ilerlemenize göre size zorlu mücadeleler verir ve karşılığında değerli öğeler ve sikkeler alırsınız.

Mart 2017'den itibaren bütün oyun aşamalarında görevlerin çekici olması için sistem üzerinden tekrar çalışılmaya başlandı.

Değişikliklerin Özeti

Ada görevleri değişikliklerinin temel nedeni oyuncular ilerledikçe görevleri ilk zamanlardaki gibi çekici tutabilmekti. Ayrıca hataların düzeltilmesi, düzenin geliştirilmesi ve daha anlaşılır olması da hedefler arasındaydı.

Aşamalar

Değişiklikler testler ve oyuncu yorumları için birkaç aşamada oyuna eklendi. Bazıları sadece beta testi içindi ama bazıları normal dünyalara yüklendi.

İlk aşama

İlk tekrarda birim gönderirken mitolojik birimlerin gönderilebilmesini etkinleştirdik, sikkelerin miktarları dünya hızına göre değişti ve birim desteği etkileri dengelendi.

Ek değişiklikler ise her görevin zorluğuyla ilgiliydi. Zorluk hesabı için adadaki en büyük şehrin puanı alındı ve böyleve yeni kurulmuş şehirlerin görev zorluğunu etkilemesi önlendi.

İkinci aşama

İkinci aşamada görev zorlukları oyun aşamasına göre değişti. Amacımız görevlerin ve ödülerin daha iyi hesaplanmasıydı. 250bin puandan itibaren yeni zorluklar ve daha iyi ödüller eklendi.

Dahası, bazı oyun içi ödüller de denge açısından değiştirildi, örn:ileri oyun seviyelerinde hammadde bonuslarının yeniden değer kazanması. Ada görevlerinin her birinin her oyun aşamasında önemli olması sağlandı, oyuncuların tek tip göreve önem vermesi engellendi.

Üçüncü aşama

Üçüncü aşamada görevlerin ne zaman ve ne sıklıkta çıktığını belirleyen algoritma, uzun süredir oyunda olmayan oyunculara döner dönmez görev verebilmek için değiştirildi.

Dördüncü aşama

Dördüncü aşamada bazı güçlenen bonusların üst üste eklendiğinde çok güçlü olduğu yorumu dikkate alındı ve üst üste eklenmeleri engellendi.

Beşinci aşama

Beşinci aşamayla görevler normal görev kaydında görünür hale geldi. Bu değişiklik herkesin, adaları kontrol etmeye gerek kalmadan görevleri kolayca görmesi içindi.

Kıyaslama Şeması

Aşağıdaki listede en önemli değişiklikleri göreceksiniz:

Özellik Eski Sistem Yeni Sistem
Görev hedefi: Asker Gönder Mitolojik birim gönderilemez.

Görev belli bir sayıda birim gönderilmesini istiyor.

Mitolojik birimler gönderilebilir.

Görev belli bir nüfus oranında birim gönderilmesini istiyor.

Ada Görevleri için zorluk hesaplaması Zorluğu belirlemek için o adadaki şehirlerin ortalama puanı kullanılır. Zorluğu belirlemek için en gelişmiş şehrin puanı kullanılır.
Görevler için muhtemel zorluk seviyeleri 18 24
Oyun ilerleme seviyeleri 3 4
Görev görünme sıklığı 2, 4 ya da 8 saatOyun ilerlemesine göre. 2, 4, 8 ya da 12 saat

Oyun ilerlemesine göre.

24 saatlik yokluktan sonra görevler Ayarlı sıklıkta görev çıkar. Girer girmez yeni görev çıkar.
Aynı anda gösterilen maksimum görev sayısı 10 6
Aynı anda kabul edilebilecek görev sayısı 4 3
Ada görevlerinin görüldüğü yerler Şehre genel bakış & ada Şehre genel bakış, ada & görev kaydı

Genel değişiklikler

Bazı öğe değişiklikleri sadece ada görevlerinde değil oyunun tümünde etkili oldu.

Öğeler

Aşağıdaki öğeler oyunun genelinde değişikliğe uğradı. Bu promosyonlar veya market tekliflerini etkilemez. Ayrıca ada görevleriyle kazanılan sikke ödülleri için farklı bir hesaplama mevcuttur.

Öğe Eski Sistem Yeni Sistem
Instant favor.png Çoğaltıcı: Öğe Seviyesi Çoğaltıcılar: Öğe Seviyesi, oyun ilerlemesi
Unit movement boost.png Süre: öğe seviyesi başına 30 dakika Süre: öğe seviyesi başına 60 dakika
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png Currency coins of both.png Çoğaltıcı: Öğe seviyesi Çoğaltıcılar: Öğe seviyesi, dünya hızı
Instant resources wood.png Instant resources stone.png Instant resources iron.png Instant resources all.png Çoğaltıcılar: Öğe seviyesi, dünya hızı Çoğaltıcılar: Öğe seviyesi, dünya hızı, oyun ilerlemesi
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png Resource boost all.png etki başına %50 -

Birim Desteği Hesaplamaları

Bazı birim desteği etkilerinin temel değerleri denge açısında artırıldı ve kazanılan birim miktarları eski bilinen rakamlara yakınlaştırıldı.

Öğe Temel değer (eski) Temel değer (yeni)
Unit training boost slinger.png 4 6
Unit training boost hoplite.png 4 5
Unit training boost archer.png 4 6
Unit training boost sword.png 4 6

Birim desteği etkileri değerleri şöyle belirlenir: temel değer*dünya hızı*oyundaki ilerleme faktörü.

Zorluk Seviyeleri ve Ödüller

Ada görevlerinin dengelenmesinin en önemli nedeni ada görevlerinin her seviyede eşit derecede zorlayıcı olmasıydı. Bu nedenle en büyük değişiklikler zorluk seviyelerinde ve ödüllerde yapıldı.

Görev zorluğu

Zorluk seviyesi oyun ilerlemesine ve adadaki en büyük şehre göre belirlendi.

Oyun ilerleme seviyesi Edinilen puan (eski) Edinilen puan (yeni)
1 <10,000 <10,000
2 10,000-49,999 10,000-49,999
3 >50,000 50,000-249,999
4 artık yok >250,000

Önceden sadece 3 ilerleme seviyesi vardı. Artık bu rakam 4'e çıkarıldı. Ayrıca her görev için ödülleri belirleyen faktöre onuncu bir zorluk faktörü eklendi.

Dahası gerekli şehir puanı kriteri için adadaki bütün şehirlerin ortalaması değil en büyük şehrin puanı önemseniyor.

Görev zorluğu faktörü Ortalama puan (eski) En büyük şehir puanı (yeni)
1 <300 <750
2 300-500 750-1499
3 501-800 1500-2499
4 801-1500 2500-3999
5 1501-2750 4000-5499
6 2751-5000 5500-7499
7 5001-7500 7500-9499
8 7501-11000 9500-11999
9 >11000 12000-14999
10 artık yok >14999

Görev zorluğu şu formüle göre hesaplanır: oyun ilerleme seviyesi * görev zorluğu faktörü.

Ada Görevi Ödül Değişiklikleri

Görev seçiciliğini önlemek için bütün ödüller her seviyede aynı çekicilikte olmalıdır.

Aşağıdaki tabloda eski ve yen ödüllerin kıyaslaması bulunuyor.

Ödül tipi Ödül (eski) Ödül (yeni)
Savaş/Bilgelik Sikkesi Öğe Savaş/Bilgelik Sikkesi

Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png

Savaş/Bilgelik Sikkesi
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png
Etki  Miktar dünya hızından etkilenmez.
Miktarı dünya hızı belirler.
(Maksimum çarpan: 4)
Geliştirilmiş Hammadde Üretimi Öğe Geliştirilmiş Hammadde Üretimi
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Geliştirilmiş Hammadde Üretimi
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Etki Üretim etki başına %50 artar. Üretim öğe seviyesi başına %250 artar.
Azaltılmış İnşaat Süresi Öğe Hızlandırılmış İnşaat
Building order boost.png
Etkili Mimarlar (nadir, destansı)

Rare building order boost.png Epic building order boost.png

Etki %30 azaltılmış inşaat süresi.
Etkinleştirildikten sonra başlayan inşaatları etkiler.
%25/%50 azaltılmış inşaat süresi.
Süren ve etki süresince başlatılan inşaatları etkiler.
Azaltılmış Askere Alma Süresi Öğe Hızlandırılmış Askere Alma
Unit order boost.png
Azaltılmış Askere Alma Süresi (nadir, destansı)
Rare unit order boost.png Epic unit order boost.png
Etki Askere alma süresinde %30azalma.
Etkinleştirildikten sınra başlatılan emirleri etkiler.
Askere alma süresinde %25/%50 azalma.
Süren ve etki süresince başlatılan emirleri etkiler.
Geliştirilmiş Saldırı Öğe Geliştirilmiş Saldırı
Attack boost.png
Geliştirilmiş Saldırı (nadir, destansı)
Rare attack boost.png Epic attack boost.png
Etki Saldırı gücünde %10 bonus. Saldırı gücünde %10/%20 bonus.
Geliştirilmiş Savunma Öğe Geliştirilmiş Savunma
Defense boost.png
Geliştirilmiş Savunma (nadir, destansı)
Rare defense boost.png Epic defense boost.png
Etki Savunma gücünde %5 bonus. Savunma gücünde %5/%10 bonus.
Zorlama Sadakat Öğe Zorlama Sadakat
Forced loyalty.png
yok
 
Effect var Artık yok
(savaş puanı köyleriyle çalışmıyor)

Gösterilen etkilerin nadir ve destansı versiyonları üst üste bindirilemez. Daha güçlü bir etki etkinleştirilirse (normal < nadir < destansı) güçlü olan etkili olur ve zayıf etki yok olur.

Gösterilen etkilerden ayrı olarak, bu aynı zamanda ada görevlerinden elde edilemeyecek diğer etkiler için de geçerlidir: Sağduyu, Tanrısal duyular, Geliştirilmiş hammadde üretimi (nadir, destansı) ve Geliştirilmiş teveccüh üretimi (nadir, destansı).

Diğer Değişiklikler

Zorluk seviyelerindeki ve ödüllerdeki değişikliklerle birlikte, kullanıcı arayüzüne, bazı görev hedeflerine ve özellikle negatif etkilere de değişiklikler geldi.

Görev Hedefleri

Aşağıdaki hedeflerin saldırgan ve barışçıl yolları değiştirildi:

Hedef Değişiklik Alanı Eski Yeni
Birim Gönder Gönderilen birim tipleri Normal birimler Normal birimler, mitolojik birimler
Gereken birim sayısı Belli miktarda birim Belli bir nüfus karşılığı birim
Birimlere Saldırı Yenilecek birim sayısı Belli bir miktar (zorluğa göre) Dünya hızına bağlı (Hız^0.8)
Yağma dağılımı İlk saldıran oyuncu en çok yağmayı alır Her oyuncuya eşit yağma
Birimlere karşı savunma Savunulacak birim sayısı Belli bir miktar (zorluğa göre) Dünya hızına bağlı (Hız^0.8)
Bekle Geçen zaman 5 dakika - 9 saat 4-16 saat


Negatif bir etkiye dayanılması gereken görevlerin etkileri hafifletildi.

Negatif etki Eski değerler Yeni değerler
Wood production penalty.png -30% -50%
Stone production penalty.png -30% -50%
Iron production penalty.png -30% -50%
Attack penalty.png -30% -20%
Defense penalty.png -30% -10%
Loyalty loss.png saatte -10% artık yok

(savaş puanı köyleriyle uyuşmuyor)

Ayrıca şu iki hedefin aynı görevde görünmesi mümkün değil: Birim gönder ve saldır. Böylece sadece gemi üreten şehirlere de bir seçenek bırakılacak. Saldırı ve savunma hedefleri ise aynı anda gelebilecek çünkü savunma konusunda diğer adalardan destek gönderilerek de uzmanlaşılabilir.

Görev Çıkması & Limitler

Görev çıkma süreleri değiştirildi. Oyun ilerlemesine bağlı olarak yeni göre her 2, 4, 8 ya da 12 saatte bir çıkar. Ayrıca 24 saattir oyuna girmeyen birine hemen görev çıkacak.

Aynı anda görünen görev sayısı maksimum 6 yerine 10 oldu. Aynı anda 4 değil 3 görev kabul edilebilecek.

Kullanıcı Arayüzü

Ada göevleri görev kaydında görülecek böylece göz önünde olacak.

Ayrıca açıl görevler artık ekranın sağında görünmeyecek.