Araştırmalar

Wiki Grepolis TR sitesinden
Gezintiye git


Akademide teknoloji araştırabilirsinz. Bu teknolojiler mevcut bir eylemi geliştirebilir, bazı birimleri açabilir veya mevcut birim türlerini geliştirebilir. Araştırmalar şehre özeldir yani oyuncu stratejisine göre her şehirde farklı araştırma yapabilir!

Teknolojiler normal kaynaklarla ve Araştırma Puanları denen kaynakla araştırılabilir. Akademinin her yeni seviyesinde araştırma puanı kazanır ve bu puanları araştırmalar için harcayabilirsiniz.

Belli araştırmalarla ilgili bilgi almak için ağacı veya aşağıdaki tabloyu kullanın.

Araştırma Konusunu Buradan Okuyun!


   v  d  
 Teknoloji Ağacı    


1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Fast Transport Boat
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Plow
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
Bunks
Mathematics
Resim Teknoloji Tanım Maliyet
1. Seviye
Slinger.png Sapancı Sapancı eğitilmesini sağlar. Holz.png300 Stein.png500 Silbermünzen.png200Research Points.png4
Archer.png Okçu Okçu eğitilmesini sağlar. Holz.png550 Stein.png100 Silbermünzen.png400 Research Points.png8
Town guard.png Şehir Muhafızı Şehir muhafızı milislerini Çiftlik seviyesi başına 5 savaşçıyla güçlendirir. Holz.png400 Stein.png300 Silbermünzen.png300 Research Points.png3

Seviye 4

Hoplite.png Hoplit Hoplit eğitilmesini sağlar.. Holz.png600 Stein.png200 Silbermünzen.png850 Research Points.png8
Diplomacy.png Diplomasi Diplomasi Çiftçi Köylerindeki direniş tehlikesini %20 azaltır. Holz.png100 Stein.png400 Silbermünzen.png200 Research Points.png3
Meteorology.png Meteoroloji Yaya birliklerin %10 daha hızlı hareket eder. Holz.png3500 Stein.png2700 Silbermünzen.png7500 Research Points.png4

Seviye 7

Espionage.png Casusluk Gönderilen bir casus, harcanan gümüş sikkenin %20'si kadar bonus alır. Holz.png900 Stein.png900 Silbermünzen.png1100 Research Points.png4
Booty.png Ganimet Çiftçi köyleri sana dört hammadde seçeneği yerine sekiz farklı seçenek sunar. Holz.png1200 Stein.png1200 Silbermünzen.png1200 Research Points.png3
Pottery.png Seramik Depona 2500 hammadde daha sığar. Holz.png700 Stein.png1500 Silbermünzen.png900 Research Points.png4

Seviye 10

Rider.png Süvari Süvari eğitilmesini sağlar. Holz.png1400 Stein.png700 Silbermünzen.png1800 Research Points.png8
Architecture.png Mimarlık Mimarlık geliştirilerek binaların hammadde maliyetleri %10 düşürülebilir. Holz.png3700 Stein.png4200 Silbermünzen.png2500 Research Points.png6
Instructor.png Eğitimci Eğitimciler askerlerin eğitimini teşvik ederler. Kışla %10 daha hızlı çalışır. Holz.png800 Stein.png1300 Silbermünzen.png1600 Research Points.png4

Seviye 13

Bireme.png Birem Birem üretilmesini sağlar. Holz.png2800 Stein.png1300 Silbermünzen.png2200 Research Points.png8
Building crane.png İnşaat Vinci Senato binasının hızını %10 arttırır. Holz.png3000 Stein.png1800 Silbermünzen.png1400 Research Points.png4
Shipwright.png Gemi Mühendisi Gemi mühendisi tersane işçilerini destekler. Liman %10 daha hızlı çalışır. Holz.png5000 Stein.png2000 Silbermünzen.png3900 Research Points.png6
Colonize ship.png Koloni Gemileri Koloni Gemileri üretilmesine izin verir. Holz.png7500 Stein.png7500 Silbermünzen.png9500 Research Points.png0

Seviye 16

Chariot.png Savaş Arabaları Savaş Arabaları üretilmesine izin verir. Holz.png3700 Stein.png1900 Silbermünzen.png2800 Research Points.png8
Attack ship.png Ateş Gemisi Ateş Gemisi üretilmesine izin verir. Holz.png4400 Stein.png2000 Silbermünzen.png2400 Research Points.png8
Conscription.png Zorunlu Askerlik Zorunlu askerliği yürürlüğe sokarak kara birimlerinin maliyetini %10 düşürebilirsin. Holz.png1900 Stein.png2100 Silbermünzen.png3000 Research Points.png4

Seviye 19

Demolition ship.png Buriota Buriota üretilmesine izin verir. Holz.png5300 Stein.png2600 Silbermünzen.png2700 Research Points.png8
Catapult.png Mancınık Mancınık üretilmesine izin verir. Holz.png5500 Stein.png2900 Silbermünzen.png3600 Research Points.png8
Cryptography.png Kriptografi Kriptografinin geliştirilmesiyle düşman casuslarının işi %20 zorlaşır. Holz.png2500 Stein.png3000 Silbermünzen.png5100 Research Points.png6
Democracy.png Demokrasi Vatandaşların liderlerini dinler. Şehrini yıkmak %10 daha uzun sürer. Ayaklanma dünyalarında yoktur Holz.png3100 Stein.png3100 Silbermünzen.png4100 Research Points.png6

Seviye 22

Small transporter.png Hızlı Taşıma Kayığı Hızlı Taşıma Kayığı üretilmesine izin verir. Holz.png6500 Stein.png2800 Silbermünzen.png3200 Research Points.png8
Plow.png Saban Çiftlik fazladan 200 nüfusu besleyebilir. Holz.png1000 Stein.png1100 Silbermünzen.png700 Research Points.png4
Berth.png Kamaralar Taşıma gemilerin fazladan 6 birim daha taşıyabilir. Holz.png8900 Stein.png5200 Silbermünzen.png7800 Research Points.png6

Seviye 25

Trireme.png Triremler Triremler üretilmesine izin verir. Holz.png9000 Stein.png3800 Silbermünzen.png4700 Research Points.png12
Phalanx.png Saf Birliklerin güçlü bir saf oluşturur ve bu sayede %10 daha güçlü savaşır. Holz.png4000 Stein.png4000 Silbermünzen.png15000 Research Points.png9
Breach.png Yarmak Yarma saldırısına olanak sağlar. Gemilerin, taşıma kayıklarının karaya doğru daha iyi bir yarma hareketi yapmasını sağlar. Ancak bu yüzden gemilerin %50 daha kötü savaşır. Holz.png12000 Stein.png12000 Silbermünzen.png16000 Research Points.png6
Mathematics.png Matematik Matematiğin geliştirilmesiyle gemi maliyetleri %10 düşürülebilir. Holz.png7100 Stein.png4400 Silbermünzen.png8600 Research Points.png6

Seviye 28

Ram.png Koçbaşı Gemilerin gücü %10 artar. Holz.png7900 Stein.png9200 Silbermünzen.png14000 Research Points.png10
Cartography.png Haritacılık Haritacılık ile gemilerin yollarını daha iyi bulur ve %10 hızlanır. Holz.png10000 Stein.png6700 Silbermünzen.png12500 Research Points.png8
Take over.png Fetih Düşman şehirlerini fethetmeni sağlar. Holz.png12000 Stein.png12000 Silbermünzen.png16000 Research Points.png0

Seviye 31

Stone Hail.png Geliştirilmiş Mancınık Mancınıklar daha hızlı hareket eder. (Hız 1 yerine 4). Holz.png8500 Stein.png5900 Silbermünzen.png6600 Research Points.png4
Temple Looting.png Tapınak Yağmalama Mitolojik birimler kaynaklara ek olarak teveccüh de yağmalayabilir. (5 Hidra dışında mitolojik birim başına 5 teveccüh). Holz.png9200 Stein.png5300 Silbermünzen.png10000 Research Points.png6
Divine Selection.png Tanrısal Seçim Mitolojik birimlerin istatistiklerine %10 ek alır. (savunma ve saldırı olarak) Holz.png10000 Stein.png8000 Silbermünzen.png12000 Research Points.png10

Seviye 34

Combat Experience.png Savaş İlimi Savaş sonunda kaybettiğin birimlerin %10u kadarı savaş puanı olarak eklenir. Holz.png9800 Stein.png11400 Silbermünzen.png14200 Research Points.png6
Strong Wine.png Sert Şarap Halk şenliği ve olimpiyat oyunları süresi %15 kısalır. Holz.png8000 Stein.png6500 Silbermünzen.png11000 Research Points.png4
Set Sail.png Yelkenler Fora Koloni Gemilerin %10 daha hızlı gider. Holz.png13000 Stein.png9700 Silbermünzen.png15500 Research Points.png8